სითბური სტრესის რისკები მეცხოველეობაში

“აგროგარემოს” მოკლე ვიდეორგოლიდან შეიტყობთ: რა გავლენა აქვს სითბურ სტრესს ძროხაზე? რა შედეგი შეიძლება დადგეს? რა … ვრცლად სითბური სტრესის რისკები მეცხოველეობაში